27 февраля 2024г.

Прогнозы по паре EUR/USD


17

декабрь

Прогноз на 18 – 22 декабря 2023 г
  • 17.12.2023 11:57

Цитата взятая из последнего прогноза «в начале этой недели  курс евро по инерции продолжит снижение,  отскок и разворот тренда может произойти только с саппорта 1,0670-1,0680..., цены начнут расти, и к концу недели будут стремиться к 1,0800.». На этой неделе евро новые низы не отметил, зато вверх ушел очень высоко – 1,1009! Пока идет коррекция резкой волны вверх, поэтому в течении недели цены могут рисовать сужающий клин с давлением вниз. В этом случае к концу недели курс евро может оказаться у саппорта 1,0830-1,0840. С другой стороны, в начале недели отскок от нынешних низов 1,0885, может поднять курс до 1,0960-1,0970. Такие резкие колебания подсказывают, что тренд разворачивается, но перед разворотом валюта может показать ложный пробой вверх, выше нынешнего пика 1,1017.    

Читать

09

декабрь

Прогноз на 11 – 15 декабря 2023 г .
  • 09.12.2023 09:44

Цитата взятая из последнего прогноза: «на этой неделе курс евро продолжит снижение, и в течение недели мы можем увидеть курс в районе 1,0750». На этой неделе евро отметил низы в пятницу  - 1,0723, что на 27 пунктов ниже, чем в прогнозе. Это снова в пределах всего одного стоп-лосса, который, обычно стоит ниже или выше ордера покупки или продажи на 20-30 пунктов. В начале этой недели  курс евро по инерции продолжит снижение,  отскок и разворот тренда может произойти только после касания саппорта 1,0670-1,0680. Затем, после непродолжительного давления уровня 1,0700, цены начнут расти, и к концу недели будут стремиться к 1,0800.

Читать

04

декабрь

4– 8 қараша аралығындағы валюта болжамы
  • 04.12.2023 10:14

Соңғы аптаның болжамынан алынған цитата - «осы аптада жанына қарай тербеліс әрі қарай жалғасып, осы мерзімнің ішінде жаңа шыңдарды көрсетуі мүмкін. бұл жағдайда резистанс сызығын 1,0980–1,1000 деңгеиінде көріп қаламыз». Бұл жолы болжам 17-ақ пунктіге қателесті, Форэкс нарығында 17 пунктік қателік бір стоп-лосстан аз, сондықтан анализдің дәлдігін жақсы деп бағалауға болады. Бұл аптада евроның курсы әрі қарай төмендейді, сондықтан осы мерзімнің ішінде валюта курсы 1,0750 шеиін құлауы мүмкін, бірақ осы деңгейдегі резистанстың беріктігі жетеді, ұстап қалуға. Даунтренд толқындары құлау кезінде әлсін әлсін жоғарыға серпіледі, бірақ сол серпілістер 1,0930 биікке болуға тиіс емес.       

Читать

03

декабрь

Прогноз на 4 – 8 ноября 2023 г .
  • 03.12.2023 12:20

Цитата взятая из последнего прогноза: «на этой неделе боковые колебания на вершине тренда продолжатся, и сверху цену валюты  будет ограничивать резистанс, который ныне проходит на уровне 1,0980-1,1000». На этот раз ошибка в прогнозе составила всего 17 пунктов (пик аптренда отметился на уровне 1,1017), что для подобных прогнозов отличный результат, так как это меньше чем один стоп лосс!  На этой неделе курс евро продолжит снижение, и в течение недели мы можем увидеть курс в районе 1,0750, и надеюсь, что этот  уровень удержит валюту от дальнейшего падения. В то же время, при отскоках в даунтренде, курс валюты ограничит линия резистанса -1,0930. К концу недели курс может начать отскакивать от указанных низов.

Читать

27

ноябрь

27– 30 қараша аралығындағы валюта болжамы
  • 27.11.2023 01:13

Соңғы аптаның болжамынан алынған цитата - «анализдің жоспары бойынша аптрендтің соңы 1,0945–1,0965 арасында жатыр, содан кейін біз уақытша коррекцияның басталғанын көріп қалармыз». Бұл жолы болжамның дәлдігі 100% жетті, өйткені евроның курсы тура 1,0965 жетіп, кішкене төмендеді, содан кеиін баға жанына қарай тербеліске түсті – осы жағдай болжамда дәл жазылған. Енді, осы аптада жанына қарай тербеліс әрі қарай жалғасып, осы мерзімнің ішінде жаңа шыңдарды көрсетуі мүмкін. Бұл жағдайда резистанс сызығын 1,0980-1,1000 деңгеиінде көріп қаламызал тренд астынғы жағынан 1,0850-1,0860 деңгеиінде өтетін саппорттан тірек алады. Бізге апта мен айдың жабылуы маңызды, ол кезде евроның курсы 1,0930-1,0950 маңаында болуы мүмкін

Читать

26

ноябрь

Прогноз на 27 – 30 ноября 2023 г .
  • 26.11.2023 12:03

Цитата взятая из последнего прогноза: «по расчетам,  пики аптренда находятся в диапазоне 1,0945 -1,0965, после чего рынок хотя бы на время должен показать коррекцию пройденного». На этот раз прогноз исполнился на 100%, и курс отметил указанный пик пункт в пункт. А также степень коррекции получилась незначительной, как было сказано в прогнозе. А на этой неделе боковые колебания на вершине тренда продолжатся, снизу курс евро поддержит саппорт 1,0850-1,0860, сверху цену валюты  будет ограничивать резистанс, который ныне проходит на уровне 1,0980-1,1000. А неделю и месяц рынок может закрыть не выше 1,0930-1,0950. 

Читать

20

ноябрь

20– 24 қараша аралығындағы валюта болжамы
  • 20.11.2023 07:08

Соңғы аптаның болжамынан алынған цитата - «аптрендтің шыңын аптаның соңында, не келесі аптаның басныда көреміз – ол 1,0780-1,0790 деңгеиінде оналасқан». Ал шындығында, нарықта қалыптасқан жағдай евроның курсын аспанға бірақ шығарды, баға бірден болжанып қойылған резистанстан 100-120 пунктіге жоғары кетті.  Қазір, жүріп жатқан аптрендтің шегін тап басы айту қиын, сондықтан тек жуық арадағы оқиғаларды болжап көреміз. Әрі қарай аптрендтің жалғасы жанына қарай тербелістердің тізбегіне айналып, бірақ курс 1,0900 жоғары жаңа шыңдарды көрсетеді. Анализдің жоспары бойынша аптрендің соңы 1,0945-1,0965 арасында жатыр, содан кеиін біз уақытша коррекцияның басталғанын көріп қалармыз.        

Читать

19

ноябрь

Прогноз на 20 - 24 ноября 2023 г .
  • 19.11.2023 11:53

Цитата взятая из последнего прогноза: «пик аптенда можем увидеть в конце недели или в начале следующей – эта цель находится на уровне 1,0780-1,0790». На самом деле, рынок пробил этот сильный резистанс, и сразу ушел выше на 100-120 пунктов от расчетного уровня. Сейчас, по горячим следам, трудно твердо утверждать, где конец волны, поэтому можно дать только краткосрочный прогноз на эту неделю. Предполагаю, что дальше продолжение аптренда будет больше похожий на боковые колебания, но с новыми вершинами выше 1,0900. По расчетам, эти пики аптренда находятся в диапазоне 1,0945 -1,0965, после чего рынок хотя бы на время должен показать коррекцию пройденного.  

Читать

12

ноябрь

13– 17 қараша аралығындағы валюта болжамы
  • 12.11.2023 08:54

Соңғы аптаның болжамынан алынған цитата - «осы аптадағы евроның шыңы 1,0746 анализ кезінде есептелген шамаға сәйкес, бірақ ықтимал комбинациялардың ішінде аяғы 1,0780 деңгеиінде орналасқан толқынндар бар». Ал шындығында, евро осы аптадағы шыңы 1,0756 -да болды, және соңғы аптадағы толқындардың қозғалу ерекшелігі курстың төменге құлау ықтималдығы төмендігін көрсетті, оның үстіне өткен аптада төрт күн ішінде курс 100-ақ пунктге түсті. Сондықтан осы аптада евро алғашқы аптада тағы да саппортқа қысым көрсетіп евроның бағамы 1,0630 шейін түседі, содан кеиін аптренд қайтадан өз күшіне көшеді. Ал аптрендтің шыңын аптаның соңында, не келесі аптаның басныда көреміз – ол 1,0780-1,0790 деңгеиінде оналасқан.        

Читать

12

ноябрь

Прогноз на 13 - 17 ноября 2023 г
  • 12.11.2023 01:33

Цитата взятая из последнего прогноза: «нынешний пик 1,0746 является расчетным концом коррекции в даунтренде, хотя в другом варианте комбинации волн этот отскок может дойти до 1,0780». На самом деле, пик евро на прошлой неделе был -1,0756, и по характеру движению можно понять, что валюта не желает идти коррекцию, за четыре дня отката от вершины цена опустилась всего до 1,0656. Поэтому на этой неделе евро немного подавит саппорт на уровне 1,0630, а затем продолжит аптренд. Пик аптенда можем увидеть в конце недели или в начале следующей – эта цель находится на уровне 1,0780-1,0790.

Читать